Hydrologické Povrchové
sucho
30. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu už opět převažovalo slunečné a velmi teplé počasí s teplotami od 30 do 35 °C a ojediněle i vyššími. Až v závěru týdne se trochu ochladilo a místy se vyskytly přeháňky a bouřky.
V týdnu od 22. do 28. 7. se srážky nejčastěji vyskytovaly na jihu a východě našeho území, kde napršelo většinou od 5 až do 40 mm. Naopak ve středních a severozápadních Čechách většinou nepršelo vůbec, nebo spadlo pouze do 5 mm (Čechy v průměru za týden 4 mm, Morava a Slezsko 10 mm).
Během týdne tak došlo k dalšímu prohloubení meteorologického sucha zejména v severozápadní polovině Čech.
Na severu a severovýchodě území byl v minulém týdnu naměřen také největší deficit půdní vláhy.
Půdním suchem už je po předchozím týdnu ohroženo 75 % našeho území. Jedná se o většinu území Čech a o některé nižší a střední polohy na Moravě a ve Slezsku.
Hladiny vodních toků během minulého týdne většinou pozvolna klesaly. V závěru týdne byly toky zasažené srážkami slabě až mírně rozkolísané. Průtoky ve vodních tocích jsou tak i nadále podprůměrné až mimořádně podprůměrné. Nejmenší průtoky jsou aktuálně v povodí Lužnice, na menších přítocích střední Vltavy, středního Labe, a také Moravy.
Hladiny podzemních vod se oproti minulému týdnu příliš nezměnili. Na většině území jsou silně až mimořádně podprůměrné. Jen mírně podnormální jsou aktuálně v Pošumaví a místy na Moravě.
Během následujících dní bude pokračovat postupné ochlazování až na víkendové teploty mezi 20 a 25 °C. Místy se přidají přeháňky nebo bouřky a četnější budou ve středu a v sobotu.
Vzhledem k očekávané předpovědi se tak místy zmírní půdní sucho a stoupnou i hladiny vodních toků, které budou zasaženy intenzivnější srážkovou činností. Stav podzemních vod se ale příliš nezmění.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).