Hydrologické Povrchové
sucho
40. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině minulého týdne ještě převažovalo příjemně teplé počasí s odpolední teplotou až okolo 20 °C a místy se vyskytovaly přeháňky. Ve druhé polovině týdne se výrazněji ochladilo, odpolední teploty spadly k 10 °C a na většině území se vyskytly srážky. Nejčetnější byly v pátek a v sobotu a na hřebenech hor byly sněhové. Na hřebenech Krkonoš napadla první souvislá sněhová pokrývka o výšce okolo 10 cm.
V týdnu od 30. září do 6. října bylo v průměru na celé území naměřeno 22 mm srážek, což je více než dvojnásobek dlouhodobého normálu. Většinou napršelo 10 až 30 mm, ale na horách bylo nejčastěji naměřeno 30 až 50 mm srážek.
Zmiňované srážky se projevily na větším odtoku zejména z horských oblastí.
Také na ostatním území se průtoky ve vodních tocích zvětšily, ale i přesto zůstávají většinou stále podprůměrné až průměrné.
Více se srážky a nižší teploty ve druhé polovině týdne projevily na snížení deficitu půdní vláhy. Ten se však stále místy projevuje, a to zejména v Čechách.
Půdním suchem je po minulém týdnu ohroženo již jen necelých 20 % našeho území. Jedná se především o Polabí, Poohří a některá místa na jižní Moravě.
Stav podzemních vod se ve srovnání s přechozím týdnem příliš nezměnil a vzhledem k dlouhodobým hodnotám zůstal převážně mírně až silně podnormální. Mimořádně podnormální zůstává místy v povodí Labe, Lužnice, a také v oblasti soutoku Dyje a Moravy.
Na začátku současného týdne zůstávalo poměrně chladno a srážek se mnoho nevyskytlo. Během včerejšího dne nás začaly přecházet jednotlivé fronty a po jejich přechodu se na víkend vrátí slunečné počasí a výrazně se oteplí.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).