Hydrologické Povrchové
sucho
48. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V první polovině minulého týdne pokračovalo převážně nadnormálně teplé počasí. Ve středu a ve čtvrtek místy zapršelo, hlavně na horách a na víkend se mírně ochladilo.

V týdnu od 25. listopadu do 1. prosince napršelo nejčastěji od několika desetin do 5 mm. Na horách však mnohem více, nejčastěji od 10 do 35 mm.

Vzhledem k tomu, že největší srážkové úhrny byly zaznamenány na horách, tak také odtok byl největší právě z pohraničních horských poloh.

Deficit půdní vláhy se příliš nezměnil a zůstává patrný na některých místech v Čechách, a také ve Slezsku. Ohrožení půdním suchem však zůstává nyní pouze lokální záležitostí záležitost.

Průtoky ve vodních tocích byly v minulém týdnu setrvalé nebo jen slabě rozkolísané. Na přechodném vzestupu byly pouze některé horské toky. Vzhledem k dlouhodobým průměrům ale zůstávají průtoky podprůměrné.

Stav podzemních vod zůstal stejný, případně se velmi mírně zhoršil a většinou je stále mírně až silně podnormální. I nadále platí, že v některých regionech na Moravě je stav pro toto období „normální“.

Po víkendovém ochlazení převažuje v tomto týdnu chladnější počasí a místy i zasněžilo. Do pátečního dne bude převažovat inverzní ráz počasí, a tak se postupně vytvoří i mlhy a nízká oblačnost. Během víkendu se oteplí a opět se začnou se vyskytovat srážky.
Nasycenost půdy ani hladiny podzemních vod se příliš měnit nebudou, ale od víkendu by se postupně měly začít zvětšovat průtoky ve vodních tocích.
Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).