Hydrologické Povrchové
sucho
13. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V uplynulém týdnu se opět mnoho srážek nevyskytovalo. O něco častější byly na horách, kde zpočátku i sněžilo. Víkend byl již ale znovu slunečný a nadnormálně teplý.
Zejména kvůli teplé druhé polovině týdne začal opět rychleji odtávat sníh z horských oblastí. Oproti minulému týdnu množství vodních zásob znovu kleslo a jedná se o běžné hodnoty pro přelom března a dubna.
Souvislá sněhová pokrývka už leží pouze v polohách nad 800-1000 metrů. Nejvíce vody ve sněhu se stále vyskytuje na hřebenech Krkonoš, i přes 1000 mm.
V nižších a středních polohách se již začíná projevovat nedostatek srážek
Vzhledem k průběhu počasí v posledním období, vlhkost půdy ve svrchní vrstvě i nadále postupně klesá.
Aktuální průtoky ve vodních tocích jsou již většinou podprůměrné. Výjimkou jsou ještě horské toky, které jsou stále průměrně až nadprůměrně vodné.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem o něco zhoršil a i nadále zůstává převážně mírně podnormální.
Souhrnný index porovnávající vypočtené zdroje vody s jejich potřebou v dané lokalitě ukazuje na již místy napjatý stav v Polabí, Poohří a v nižších polohách na Moravě a ve Slezsku.
Také v následujících dnech ještě očekávejme nadnormálně teplé počasí. Pouze místy se objeví přeháňky nebo i bouřky. Konec týdne již bude trochu chladnější a srážky se mohou objevit na více místech. Z hlediska možného obnovení sucha se zatím nejedná o příznivý vývoj.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).