Zemědělské
sucho
50. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky byly v průběhu uplynulého týdne spíše ojedinělé. Ve větší míře se vyskytovaly na konci týdne a to většinou na severu a severovýchodě ČR, kde spadlo 5 až 10 mm, na hřebenech hor se jednalo o srážky sněhové.

SRÁŽKY
Za týden od 13. 12. do 19. 12. 2021 spadlo na celém území v průměru 3 mm srážek (Čechy 3 mm, Morava 3 mm), což odpovídá 26 procentům normálu pro toto období (Čechy 23 % N, Morava 32 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly slabě až mírně rozkolísané s převažující tendencí mírného vzestupu. Rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od 0 do +12 cm.

PRUTOKY
V porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry byly průtoky většinou podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 35 do 90 % Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu ve většině povodí zlepšila. Necelých 5 % z celkového počtu hlásných profilů se nacházelo pod hranicí sucha.

SNIH
Celkově v průběhu uplynulého týdne sněhová pokrývka ubyla, v nižších a středních polohách odtála, ve vyšších polohách se snížila nebo zůstala podobná. Nový sníh připadl pouze v oblasti Beskyd, což je jediná oblast, kde sněhová přikrývka slabě přibyla.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 50. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Orlice, Labe od Vltavy po Ohři a Lužické Nisy a Smědé byla hladina mírně podnormální a v povodí Ploučnice a Stěnavy silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dvou dnech budou hladiny toků setrvalé nebo mírně rozkolísané, v závěru týdne, během vánočních svátků, očekáváme výraznější kolísání nebo mírné vzestupy hladin v závislosti na srážkách a odtávání sněhové pokrývky vlivem oteplení. Z hlediska hladiny podzemní vody v mělkém oběhu lze celkově očekávat převážně setrvalý stav, místy mírný pokles.

[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).