Zemědělské
sucho
39. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl srážkově podprůměrný na celém území ČR, srážky se místy vyskytovaly jen během pondělí až středy. Další dny byly bezesrážkové.


SRÁŽKY
Za týden od 27. 9. do 3. 10. 2021 spadlo na celém území 4 mm srážek (Čechy 3 mm, Morava 5 mm), což odpovídá 37 procentům normálu pro toto období (Čechy 31 % N, Morava 46 % N).


TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo jen slabě rozkolísané. Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -4 do +3 cm.


PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům dosahovaly průtoky nejčastěji hodnot v rozmezí od 30 do 100 %. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zhoršila na celém území, nejvíce v povodí Moravy po Dyji, kde se průtoky pod hranicí sucha (Q355d) vyskytovaly na 1/3 hlásných profilů.


PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 39. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí, střední Vltavy a dolní Berounky byla hladina mírně nadnormální a v povodí horního Labe, horní Sázavy, dolní Ohře a Ploučnice mírně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny toků budou v průběhu týdne převážně rozkolísané v závislosti na očekávaných srážkách. Nejvyšší srážkové úhrny očekáváme během noci na středu, kdy do rána může na severu a severovýchodě Čech spadnout až 50 mm srážek. Hladiny toků v povodí Smědé, horní Jizery a horního Labe vlivem velmi silného nasycení v kombinaci s očekávanými srážkami mohou výrazněji stoupat. Vyšší srážkové úhrny očekáváme ještě během středy na Moravě, kde může během 24 hod spadnout až 25 mm. Ve druhé polovině týdne se srážky budou vyskytovat jen ojediněle nebo místy.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).