Zemědělské
sucho
13. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Až do čtvrtka bylo většinou jasno až polojasno. V pátek a v sobotu převažovalo oblačno až zataženo, od severu se začaly vyskytovat přeháňky od 1000 m n. m., postupně už od 400 m n. m. smíšené nebo sněhové. V neděli opět převažovalo polojasno až skoro jasno.

SRÁŽKY
Celkově byly, stejně jako v minulém týdnu, srážky výrazně podprůměrné. Za období od 29. 3. do 4. 4. 2021 spadlo na celém území 3 mm srážek (Čechy 2 mm, Morava 5 mm), což odpovídá 36 % normálu pro toto období (Čechy 25 % N, Morava 55 % N).

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v důsledku vyšších teplot až do pátku snižovaly, v pátek a zejména v sobotu se mírně zvýšily, a to hlavně ve středních a vyšších polohách. Nový sníh, který připadl ve středních polohách, během neděle většinou odtál. Celkově došlo k úbytku zásob vody ve sněhu. Jedny z nejvyšších hodnot - 132 cm výšky a 670 mm vodní hodnoty sněhu - byly v pondělí ráno naměřeny v profilu Nad Voseckou v Krkonoších.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne slabě kolísaly nebo byly setrvalé. Výjimkou byly toky odvodňující horské a podhorské oblasti, které byly dotované vodou z tajícího sněhu a výkyvy byly výraznější. Po ochlazení na konci týdne již převažoval pokles hladin. V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji od 30 do 80 % Qm, jen ojediněle se vyskytovaly průměrné nebo mírně nadprůměrné hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha je situace podobná jako v předchozím týdnu, toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, se téměř nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 13. týdnu na území ČR celkově normální. Na západě, severozápadě a severu Čech byl stav hladiny převážně mírně až silně podnormální (povodí Ploučnice a Jizery), silně podnormální stav se vyskytoval ještě na povodí střední Vltavy. Povodí horní Sázavy bylo mírně podnormální. Na zbytku území ČR byl stav normální.

ZÁVĚR
Až do čtvrtka k nám bude proudit chladnější vzduch a očekávané srážky budou i v nižších polohách smíšené nebo sněhové. V tomto období budou zásoby vody ve sněhu přibývat, každý den mohou připadnout až 4 cm nového sněhu (na horách 5 až 10 cm, ve středu ojediněle více). Od pátku očekáváme oteplení a srážky již budou převážně dešťové, pouze v nejvyšších polohách ještě mohou být ojediněle i sněhové. Celkově očekáváme slabý nárůst zásob vody ve sněhu ve vyšších polohách.

[Kimlová]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).