Zemědělské
sucho
37. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl v Čechách srážkově podprůměrný, na Moravě byla situace lepší a blížila se průměrným hodnotám.

SRÁŽKY
Za týden od 13. 9. do 19. 9. 2021 spadlo na celém území 11 mm srážek (Čechy 9 mm, Morava 14 mm), což odpovídá 77 procentům normálu pro toto období (Čechy 67 % N, Morava 92 % N).


TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané s převládající klesající tendencí. Celkové týdenní rozdíly hladin se většinou pohybovaly mezi +15 až -30 cm.

PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům dosahovaly průtoky širokého rozmezí hodnot, nejčastěji 40 až 120 % Qm. Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací hydrologického sucha (Q355d a Q364d) se oproti předchozímu týdnu situace mírně zhoršila, kromě povodí Vltavy a Dyje, kde zůstala stejná, resp. se mírně zlepšila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 37. týdnu v povodí střední Vltavy a Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Otavy a dolní Berounky byla hladina mírně nadnormální a v povodí Ploučnice mírně podnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujícím období budou hladiny vodních toků převážně setrvalé nebo budou mírně kolísat v závislosti na očekávaných srážkách. Ve druhé polovině týdne budou vodní toky spíše setrvalé.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).