Zemědělské
sucho
36. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Minulý týden byl srážkově podprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 6. do 12. 9. 2021 spadlo na celém území 4 mm srážek (Čechy 5 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 31 procentům normálu pro toto období (Čechy 44 % N, Morava 7 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané s převládající klesající tendencí. Celkové týdenní rozdíly hladin se většinou pohybovaly mezi -15 až +5 cm.

PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům dosahovaly průtoky širokého rozmezí hodnot, nejčastěji 35 až 110 % Qm. Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací hydrologického sucha (Q355d a Q364d) se oproti předchozímu týdnu situace mírně zhoršila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 36. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Olše a Ostravice a Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální.

ZÁVĚR
V následujícím období budou hladiny vodních toků převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu. V závěru týdne mohou v ojedinělých bouřkách menší vodní toky mírně kolísat.

[Barbora Štěpánková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).