Zemědělské
sucho
16. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Zpočátku týdne bylo oblačno až zataženo, v úterý a ve středu i polojasno. Od čtvrtka bylo oblačno, od západu zataženo s přeháňkami, které byly od 600 m n. m. smíšené nebo sněhové. Závěr týdne byl téměř beze srážek a převažovala jasná nebo polojasná obloha.

SRÁŽKY
Za týden od 19. 4. do 25. 4. 2021 spadlo na celém území 4 mm srážek (Čechy 4 mm, Morava 4 mm), což odpovídá 58 % normálu pro toto období (Čechy 59 % N, Morava 55 % N).

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne pozvolna snižovaly, přesto v nejvyšších polohách Krkonoš, Beskyd a Jeseníků stále leží k pondělnímu ránu více než 1 metr sněhu. Jedny z nejvyšších hodnot - 128 cm výšky a 615 mm vodní hodnoty sněhu - byly v pondělí 26. 4. ráno naměřeny v profilu Nad Voseckou v Krkonoších.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne slabě kolísaly nebo byly setrvalé. Klesající tendenci zaznamenaly převážně toky odvodňující Beskydy (v povodí Odry a Bečvy byly poklesy -42 až -7 cm). V porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry se průtoky pohybovaly převážně v rozmezí od 30 do 120 % Qm, přičemž v povodí Odry a Bečvy byly průtoky i 1,5 až 3násobné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně nezměnila. Toky, které mají průtoky na hranici hydrologického sucha, se nadále téměř nevyskytují.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 16. týdnu na území ČR celkově normální. Na západě, severozápadě a severu Čech byla hladina převážně silně podnormální. Silně podnormální hladina byla také v povodí střední Vltavy. Povodí Orlice, Lužnice a horní Ohře bylo mírně podnormální. Na zbylém území ČR, s výjimkou mírně nadnormální hladiny na severní Moravě, byl stav normální.

ZÁVĚR
Do čtvrtka bude většinou polojasno, později i zataženo nebo oblačno s přeháňkami, které mohou být v neděli na hřebenech hor i sněhové nebo smíšené. Vzhledem k poměrně vysokým teplotám a srážkám očekáváme odtávání sněhové pokrývky ve všech polohách. Hladiny toků v horských a podhorských oblastech budou reagovat na vyšší teploty a srážky kolísáním, ve druhé polovině týdne s převažující vzestupnou tendencí.

[Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).