Zemědělské
sucho
3. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Na začátku minulého týdne bylo velmi chladno, v mrazových kotlinách teploty klesaly až k – 25 stupňům Celsia. Během týdne se postupně oteplovalo, od středy do soboty převládalo zejména v nižších a středních polohách velmi teplé počasí, které způsobilo výraznou oblevu a úbytek sněhové pokrývky. Ke konci týdne se opět ochladilo.

SRÁŹKY
Za týden od 18. 1. 2021 do 24. 1. 2021 spadlo na celém území 9 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 7 mm), což odpovídá 95 procentům normálu pro toto období (Čechy 100 % N, Morava 83 % N). Srážky vypadávaly zejména na začátku týdne, a to převážně sněhové, ke konci týdne pak dešťové a smíšené, v závěru týdne pak opět spíš ve formě sněhu.

SNÍH
K pondělnímu ránu (25. 1.) se zásoby vody ve sněhu zvýšily zejména ve vyšších polohách. Ve středních a nižších došlo k poklesu. Nejvíce sněhu leží aktuálně na hřebenech Krkonoš (80 až 125 cm), Jizerských hor (60 až 90 cm), Orlických hor (30 až 60 cm), Šumavy (40 až 80 cm), Krušných hor (50 až 80 cm), Jeseníků (50 až 80 cm) a Beskyd (50 až 75 cm). Na Vysočině a v Brdech leží od 10 do 25 cm sněhu.
Jedny z nejvyšších hodnot - 95 cm výšky a 259 mm vodní hodnoty sněhu - byly v pondělí ráno naměřeny v profilu Růženčina zahrádka v Krkonoších. Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 25. 1. 2021 činí cca 1,294 mld. m3, což představuje v průměru cca 16,4 mm (16,4 litru na jeden metr čtvereční).
[OBR. 3] Hladiny vodních toků byly zpočátku setrvalé, ve druhé polovině týdne měly vzestupnou tendenci v důsledku oteplení a následného odtávání sněhu zejména ve středních a nižších polohách. Na konci týdne došlo v povodí Bečvy a Orlice ojediněle i překročení 1. SPA.


PRŮTOKY
Díky částečnému odtátí sněhové pokrývky ve středních a nižších polohách se zlepšilo hodnocení parametrů hydrologického sucha, a to kromě oblasti Podkrušnohoří a jižní Moravy na celém území ČR. Aktuálně jsou hodnoty většinou nadprůměrné.

HYDROLOGICKÉ SUCHO
Díky částečnému odtátí sněhové pokrývky ve středních a nižších polohách se zlepšilo hodnocení parametrů hydrologického sucha, a to kromě oblasti Podkrušnohoří a jižní Moravy na celém území ČR. Aktuálně jsou hodnoty většinou nadprůměrné.

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Pouze průměrné srážky mírně zhoršily situaci z hlediska meteorologického sucha, kdy v západní polovině ČR už převažují průměrné hodnoty, zatímco v minulém týdnu byly spíš mírně nadprůměrné. Ve východní části republiky je situace stále výborná (mírně až silně nadprůměrná).

ZÁVĚR
V tomto týdnu očekáváme další sněžení, které se bude vlivem oteplování postupně posouvat do poloh nad 600, o víkendu až 900 m n m. V závěru týdne se bude opět ochlazovat.

[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).