Zemědělské
sucho
25. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V průběhu uplynulého týdne pršelo každý den. Většinou se jednalo o noční bouřky, které byly místy i velmi silné, doprovázené intenzivními lijáky s vysokými úhrny srážek, kdy nejvyšší úhrny byly zaznamenány v jihozápadní polovině Čech.

SRÁŽKY
Za týden od 21. 6. do 27. 6. 2021 spadlo na celém území 43 mm srážek (Čechy 47 mm, Morava 36 mm), což odpovídá 206 procentům normálu pro toto období (Čechy 234 % N, Morava 162 % N).

METEOROLOGICKÉ SUCHO
Meteorologické sucho se vlivem výrazně nadprůměrných srážek zlepšilo. Zatímco v předchozím týdnu byl mimořádně podnormální stav zaznamenán na většině našeho území, v týdnu následujícím jen částečně v povodí Dyje, střední Moravy a středního Labe.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků měly v průběhu uplynulého týdne převážně mírně vzestupnou tendenci nebo byly setrvalé. V závislosti na intenzivních srážkách hladiny menších toků přechodně prudce stoupaly. Na mnoha stanicích, nejčastěji v jihozápadních a středních Čechách a na jižní Moravě, byly překročeny 1. a 2., ojediněle i 3. SPA. Vzhledem k červnovým normálům dosahovaly průměrné průtoky většinou hodnot od 50 do 200 % Qm, některé vodnější toky 3 až 7násobku Qm. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zlepšila. Toky s průtoky na hranici hydrologického sucha se vyskytovaly jen ojediněle v povodí Moravy a vodnosti na úrovni 355 d. p. v české části povodí Odry.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v minulém týdnu na území ČR celkově normální. Normální hladina byla na převážné většině území ČR s výjimkou části severních a severozápadních Čech, kde bylo silně podnormální povodí Jizery a Labe od Vltavy po Ohři a dolní Ohře a mimořádně podnormální povodí Ploučnice.

ZÁVĚR
Nakonec ještě stručný výhled. V dalších dnech očekáváme setrvalé nebo slabě rozkolísané stavy hladin většiny vodních toků na našem území. Lze předpokládat, že v závislosti na intenzitě a rozložení přeháněk a ojedinělých bouřek, predikovaných pro každý den v tomto týdnu, může zejména na menších zasažených tocích docházet k výraznějšímu kolísání vodních hladin. V následujícím období lze celkově očekávat setrvalý stav až mírný pokles hladiny podzemní vody. Přehled je u konce, díky za pozornost a hezký den všem!

[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).