Zemědělské
sucho
12. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Také v tomto týdnu bylo počasí velmi proměnlivé, na rozdíl od předchozího týdne byly však srážky minimální.
SRÁŽKY
Za týden od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021 spadlo na celém území 2 mm srážek (Čechy 2 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 14 procentům normálu pro toto období (Čechy 17 % N, Morava 10 % N). V průběhu týdne byly srážky jen ojedinělé, vyšší hodnoty byly zaznamenány pouze v sobotu, kdy spadlo na severozápadní polovině ČR 2 až 5 mm, na severu území až 9 mm srážek. Na hřebenech hor byly tyto srážky smíšené nebo sněhové, na horách na severu, západě a částečně jihu spadlo 1 až 5 cm nového sněhu.

SNÍH
Zásoby vody ve sněhu se v průběhu týdne snižovaly, ve středních polohách téměř odtály. Jedny z nejvyšších hodnot - 145 cm výšky a 691 mm vodní hodnoty sněhu - byly v pondělí ráno naměřeny v profilu Nad Voseckou v Krkonoších.

PRŮTOKY
Hladiny sledovaných vodních toků měly v průběhu uplynulého týdne většinou mírně rozkolísanou tendenci v důsledku denního chodu teplot a odtávání sněhové pokrývky. V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 70 % Qm, průměrných nebo lehce nadprůměrných hodnot dosahovaly ojediněle některé menší toky. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu ve většině povodí výrazně nezměnila, největší podíl profilů s průtoky menšími než 25 % Qm byl v povodí Moravy (10 % sledovaných profilů).

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech se ve 12. týdnu na území ČR mírně snížila a byla převážně normální. V některých povodích na severu a severozápadě Čech a v povodí střední Vltavy byla hladina mírně podnormální. Mírně nadnormální hladina byla pouze v povodích střední Moravy a Svratky a Svitavy.

ZÁVĚR
V následujícím období očekáváme v důsledku odtávání sněhové pokrývky na tocích odvodňující horské oblasti kolísání vodních hladin s převažující vzestupnou tendencí, toky v dalších oblastech, kde se sníh již nevyskytuje, budou mírně klesat nebo budou setrvalé. Od pátku se výrazněji ochladí a očekávané srážky, budou pravděpodobně nad 800 m n m smíšené nebo sněhové.

[Kimlová]


Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).