Zemědělské
sucho
35. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu pršelo na našem území každý den až do středečního rána. Ve druhé polovině týdne se již srážky nevyskytovaly. Nejvíce vody spadlo začátkem týdne v horských pohraničních oblastech na severu Čech a severovýchodě Moravy.

SRÁŽKY
Za týden od 30. 8. do 5. 9. 2021 spadlo na celém území 10 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 18 mm), což odpovídá 59 procentům normálu pro toto období (Čechy 37 % N, Morava 95 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané s převládající klesající tendencí. Celkové týdenní rozdíly hladin se většinou pohybovaly mezi -13 až +6 cm. Během úterý a noci na středu se v severních a severovýchodních pohraničních horách (Jizerské hory, Krkonoše, Jeseníky a Beskydy) vyskytovaly trvalé a vydatné srážky. V reakci na ně stoupaly hladiny toků často až nad úroveň povodňových stupňů. 3. SPA byl v úterý odpoledne dosažen na Smědé v profilu Višňová.

PRUTOKY
Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům dosahovaly průtoky širokého rozmezí hodnot, nejčastěji 60 až 220 % Qm, některé toky odvodňující Beskydy 4 až 7násobku Qm. Z hlediska počtu hlásných profilů s indikací hydrologického sucha se oproti předchozímu týdnu situace opět lehce zlepšila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 35. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V povodí Otavy, střední Vltavy, horní Ohře, Odry, Opavy, Olše a Ostravice a Svratky a Svitavy, byla hladina silně nadnormální. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Jizery, horní Vltavy, Lužnice, Berounky, Osoblahy a Bečvy byla hladina mírně nadnormální. Na ostatním území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujícím období budou hladiny vodních toků převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu. V závěru týdne mohou v ojedinělých bouřkách menší vodní toky mírně kolísat.

SHRNUTÍ
Uplynulý týden byl v Čechách srážkově podprůměrný, na Moravě průměrný. Toky v oblastech zasažených silnými srážkami reagovaly začátkem týdne vzestupy hladin až nad úroveň SPA. Na Smědé v profilu Višňová bylo dosaženo v úterý odpoledne 3. SPA a na několika dalších stanicích na severu Čech a severovýchodě Moravy bylo dosaženo 1. nebo 2. SPA. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu znovu lehce zlepšila. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 35. týdnu na území ČR převážně normální až mírně nebo silně nadnormální.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).