Zemědělské
sucho
1. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Během týdne bylo převážně oblačno až zataženo, s občasnými přeháňkami a srážkami, ve čtvrtek a v pátek bylo i polojasno a jasno.

SRÁŽKY
Za týden od 3. 1. 2022 do 9. 1. 2022 spadlo na celém území v průměru 16 mm srážek (Čechy 21 mm, Morava 8 mm), což odpovídá 175 procentům normálu pro toto období (Čechy 209 % N, Morava 99 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne kolísaly s celkově klesající tendencí. K vzestupům docházelo vlivem tání sněhové pokrývky v kombinaci s dešťovými srážkami v první polovině týdne především na tocích v pohraničních horských oblastech. Nejvýraznější vzestupy byly zaznamenány na tocích odvodňujících Šumavu. Na Otavě v Rejštejně a Sušici bylo dosaženo 3. SPA při 2letém průtoku, na Vydře a Křemelné byl překročen 2. SPA. 3. SPA byl překročen také na Labi v profilu Stanovice a Vestřev. K překročení 1. SPA došlo na tocích v povodí Jizery, horní Vltavy, horní Moravy, Cidliny, Orlice a horního Labe. Ve druhé polovině týdne měly toky převážně zvolna klesající tendenci. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od -16 do +4 cm, v povodí Jizery, horního Labe, Olše a Bečvy byly celkové týdenní poklesy větší (-120 až -25 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí nejčastěji od 70 do 250 % Qm, více vodné toky dosahovaly ojediněle až 7násobku Qm. Toky na úrovni hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

SNÍH
Díky ochlazení ve druhé polovině týdne sněhu, zejména na horách, mírně přibylo.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 1. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V povodí Otavy, Jizery, horní Ohře, Stěnavy, horní Moravy a Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Orlice, střední Vltavy, horní Sázavy, Opavy, Olše a Ostravice, Lužické Nisy a Smědé byla hladina mírně nadnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v průběhu týdne převážně setrvalé nebo na mírných poklesech. U menších horských toků může ve druhé polovině týdne docházet k ovlivnění ledovými jevy. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).