Zemědělské
sucho
46. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V úvodu uplynulého týdne ještě pokračovalo teplejší počasí. Postupně se ale ochlazovalo a již v průběhu středy a noci na čtvrtek začaly dešťové srážky přecházet ve sněhové.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo v průměru 12 mm srážek (Čechy 14 mm, Morava 9 mm), což odpovídá 98 procentům normálu pro toto období (Čechy 109 % N, Morava 76 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne mírně kolísaly nebo byly setrvalé. Vzestupnou tendenci měly ve druhé polovině týdne hladiny v povodí Berounky a horní Vltavy. Celkově se rozdíly hladin nejčastěji pohybovaly od -2 do +8 cm, v povodí Berounky od +8 až do +40 cm.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými listopadovými průměry převážně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 90 % průměru. V povodí Berounky, horní a střední Vltavy a na menších přítocích dolní Sázavy se místy vyskytovaly větší hodnoty (90 až 190 % Qm).

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace ve většině hlavních povodí v uplynulém týdnu slabě zlepšila, suché profily se téměř nevyskytovaly.

SNÍH
Poprvé v této zimní sezóně se počítaly zásoby vody ve sněhu a výška sněhu. V pondělí ráno (21. 11.) leželo nejvíce sněhu na Šumavě (v polohách nad 1000 metrů 15 až 37 cm). V Krkonoších, v Krušných, Jizerských a Orlických horách a v Hrubém Jeseníku a okolí leželo nad 750 metry většinou 3 až 14 cm. V Moravskoslezských Beskydech a okolí ležel sníh přibližně od výšky 500 m, nejčastěji ale pouze od 2 do 5 cm. Na Českomoravské vrchovině leželo 0 až 4 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 46. týdnu na území ČR celkově normální. Silně podnormální hladina byla v povodí Labe od Vltavy po Ohři, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Stěnavy, Olše a Ostravice, Bečvy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
Přestože bude v nadcházejících dnech pokračovat převážně chladnější ráz počasí s mírně podprůměrnými teplotami pro závěr listopadu, tak se do příštího pondělí sněhové zásoby na našem území pravděpodobně sníží (vlivem málo promrzlého zemského povrchu bude sníh pozvolna odtávat i z horských oblastí).

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).