Zemědělské
sucho
6. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V první polovině týdne a v pátek převažovalo oblačno až zataženo s přeháňkami, ve čtvrtek a během víkendu bylo jasno nebo polojasno. Celkově byl uplynulý týden srážkově podprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 7. 2. do 13. 2. 2022 spadlo na celém území 3 mm srážek (Čechy 4 mm, Morava 2 mm), což odpovídá 33 procentům normálu pro toto období (Čechy 35 % N, Morava 27 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne převážně mírně kolísaly nebo byly setrvalé. Rozdíly hladin se většinou pohybovaly od -2 do +20 cm, ojediněle se vyskytovaly i větší výkyvy.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí hodnot, nejčastěji od 65 do 170 % průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně zlepšila, aktuálně se sucho na tocích téměř nevyskytuje.

SNÍH
Sněhová pokrývka se oproti minulému týdnu mírně snížila. Na Šumavě a v Krkonoších leželo k pondělnímu ránu (14. 2.) 40 až 150 cm sněhu (na Blatném vrchu na Šumavě až 173 cm). V Beskydech 35 až 110 cm, v Jeseníkách, Orlických a Krušných horách 30 až 130 cm. Na vrcholcích Českomoravské vrchoviny leží až 10 až 25 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 6. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí horní Ohře, Lužické Nisy a Smědé a Stěnavy byla hladina silně nadnormální, v povodí Orlice, Otavy a Svratky a Svitavy mírně nadnormální. V povodí Labe od Vltavy po Ohři a dolní Moravy byla zaznamenána hladina mírně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Na počátku týdne budou hladiny toků převážně setrvalé nebo jen slabě rozkolísané. Od poloviny týdne budou hladiny toků v důsledku oteplení a odtávání sněhu a očekávaných srážek kolísat nebo přechodně stoupat. Během týdne lze celkově očekávat stagnaci, místy mírný vzestup hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).