Zemědělské
sucho
4. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Slabé srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne, nejvíce na horách na severu a severovýchodě Česka, kde zejména ve čtvrtek, v pátek a v sobotu připadl nový sníh. Srážky ve středních a nižších oblastech byly dešťové nebo smíšené. Celkově byl uplynulý týden srážkově podprůměrný.

SRÁŽKY
Za týden od 24. 1. 2022 do 30. 1. 2022 spadlo na celém území v průměru 6 mm srážek (Čechy 7 mm, Morava 5 mm), což odpovídá 70 procentům normálu pro toto období (Čechy 68 % N, Morava 75 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly s celkovými rozdíly hladin většinou od -3 do +4 cm. Během víkendu slabě stoupaly toky v povodí Mandavy a Lužické Nisy v české části povodí Odry (+10 až +25 cm). Výraznější týdenní poklesy byly zaznamenány v povodí horní Ohře (-18 až -7 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými normály byly průtoky většinou podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 85 % Qm. Výrazně podprůměrných průtoků dosahovaly nejčastěji toky v povodí Moravy po Dyji (5 až 30 % Qm), naopak nadprůměrné průtoky se ojediněle vyskytovaly na úsecích toků pod nádržemi v povodí Odry a také na tocích v české části povodí Odry (1,5 až 2násobek Qm). Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se téměř nevyskytovaly.

SNÍH
Sněhová pokrývka se oproti minulému týdnu téměř ve všech polohách zvýšila nebo zůstala přibližně stejná. Na Šumavě a v Krkonoších leželo k pondělnímu ránu (31. 1.) 20 až 90 cm sněhu, na Blatném vrchu na Šumavě dokonce až 128 cm. V Jeseníkách a Beskydech 20 až 70 cm, v Orlických a Krušných horách 30 až 50 cm. V nejvyšších částech Českomoravské vrchoviny leží 10 až 20 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 4. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Otavy a Svratky a Svitavy byla hladina mírně nadnormální. V povodí Labe od Vltavy po Ohři, Olše a Ostravice a Bečvy byla hladina mírně podnormální. V povodí Stěnavy byla hladina silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané v závislosti na skupenství očekávaných srážek. Toky mohou kolísat zejména v nižších polohách, kde budou srážky spíše dešťové. V následujícím období lze celkově očekávat stagnaci místy mírný vzestup hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).