Zemědělské
sucho
5. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Srážky se vyskytovaly v průběhu celého týdne, nejvíce na horách na severu, severovýchodě a jihozápadě ČR, kde zejména v závěru týdne připadlo značné množství nového sněhu. Srážky ve středních a nižších oblastech byly dešťové nebo smíšené. Celkově byl uplynulý týden, zejména v Čechách, srážkově nadprůměrný.


SRÁŽKY
Za týden od 31. 1. do 6. 2. 2022 spadlo na celém území 16 mm srážek (Čechy 21 mm, Morava 8 mm), což odpovídá 242 procentům normálu pro toto období (Čechy 283 % N, Morava 143 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo slabě kolísaly s celkovými rozdíly hladin většinou od -3 do +4 cm. Během víkendu slabě stoupaly toky v povodí Mandavy a Lužické Nisy v české části povodí Odry (+10 až +25 cm). Výraznější týdenní poklesy byly zaznamenány v povodí horní Ohře (-18 až -7 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry byly průtoky nejčastěji v rozmezí od 40 do 140 % průměru, ojediněle se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Slabě se snížil počet profilů s hodnotou nižší než 25% průměru, nejvíce se jich nadále vyskytuje v povodí Moravy a Dyje.
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozím týdnu u moravských povodí mírně zlepšila, v povodí Labe a Vltavy mírně zhoršila nebo zůstala stejná.SNÍH
Sněhová pokrývka se oproti minulému týdnu, zejména v závěru období, téměř ve všech polohách zvýšila. V této sezóně jsme naměřili zatím největší zásoby vody ve sněhu. Na Šumavě a v Krkonoších leželo k pondělnímu ránu (7. 2.) 40 až 140 cm sněhu (v Krkonoších téměř 160 cm). V Jeseníkách, Beskydech a Orlických horách 35 až 130 cm, v Krušných horách 30 až 90 cm. Na Českomoravské vrchovině leží 5 až 30 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 5. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Otavy a dolní Berounky byla hladina mírně nadnormální. V povodí Labe od Vltavy po Ohři byla hladina mírně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v průběhu týdne převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané v závislosti na skupenství očekávaných srážek, v podhorských oblastech budou menší řeky dotovány vodou z tajícího sněhu.
U podzemních vod očekáváme stagnaci, místy mírný pokles hladin.


[Martina Kimlová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).