Hydrologické Podzemní
sucho
9. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu se srážky na našem území téměř nevyskytovaly.

SRÁŽKY
Za týden od 28. 2. do 6. 3. 2022 spadlo na celém území 0,5 mm srážek (Čechy 0,4 mm, Morava 1 mm), což odpovídá 6 procentům normálu pro toto období (Čechy 4 % N, Morava 11 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu uplynulého týdne převážně na pozvolném poklesu nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly většinou od -15 do 0 cm, nejvýraznější týdenní poklesy (-80 až -30 cm) byly zaznamenány na Orlici, Ohři, středním a dolním Labi a Moravě.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými březnovými normály byly týdenní průtoky podprůměrné, nejčastěji mezi 20 až 70 % Qm. Relativně větších, avšak stále podprůměrných průtoků, dosahovaly některé toky odvodňující severní pohraniční hory. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu téměř nevyskytovaly.

SNÍH
Sněhová pokrývka se na horách oproti minulému týdnu mírně zvýšila nebo zůstala podobná. Na Šumavě, v Krkonoších a v Jizerských horách leželo k pondělnímu ránu (7. 3.) 40 až 190 cm sněhu (nejvíce na Černé hoře v Krkonoších 182 cm a na Lysé hoře v Krkonoších 192 cm a 649 mm vodní hodnoty). V Jeseníkách 35 až 140 cm, v Beskydech 30 až 95 cm, v Orlických horách 25 až 110 cm a v Krušných horách 30 až 75 cm. V nižších a středních polohách se sníh téměř nevyskytuje. Na vrcholcích Českomoravské vrchoviny leží 0 až 10 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 9. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Lužické Nisy a Smědé byla hladina silně nadnormální, v povodí Stěnavy mírně nadnormální. V povodí Lužnice, střední Vltavy, horní Berounky, Odry a Bečvy byla zaznamenána mírně podnormální hladina a v povodí horní Vltavy, Labe od Vltavy po Ohři, Olše a Ostravice a dolní Moravy byla hladina silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme setrvalé stavy nebo velmi pozvolné poklesy hladin většiny vodních toků na našem území. V následujícím období lze celkově očekávat setrvalý stav, místy mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).