Hydrologické Podzemní
sucho
13. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Začátek uplynulého týdne byl ještě slunečný a téměř beze srážek, v průběhu týdne však přišlo výrazné ochlazení, které s sebou přineslo srážky, nejen na horách i sněhové. Srážky se pak vyskytovaly v různé míře po většinu týdne.

SRÁŽKY
Celkově za týden od 28. 3. do 3. 4. 2022 spadlo na celém území 10 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 9 mm), což odpovídá 113 procentům normálu pro toto období (Čechy 117 % N, Morava 106 % N).

TENDENCE
Hladiny toků na horách v první polovině týdne kolísaly v důsledku odtávání sněhu a měly celkově vzestupnou tendenci. Ve druhé polovině týdne se ochladilo a hladiny horských toků už postupně klesaly nebo byly setrvalé. Ostatní toky na našem území byly v průběhu týdne setrvalé.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s březnovými průměry výrazně podprůměrné. Průměrné až mírně nadprůměrné hodnoty se vyskytovaly pouze na tocích odvodňujících horské oblasti se sněhem. Z hlediska hydrologického sucha se situace výrazně nezměnila. Zůstává stále velké množství profilů s průtoky menšími než 25 % průměru, nejvíce v povodí Moravy a Dyje.

SNÍH
Sníh v průběhu týdne nejprve ubýval, od středy se zejména na horách mírně navyšoval, ale vyskytuje se nově také ve středních polohách. Díky ochlazení ke konci týdne neodtával. Celkově zůstaly hodnoty oproti minulému týdnu většinou podobné.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 13. týdnu na území ČR celkově mimořádně podnormální a oproti předchozímu týdnu došlo v řadě povodí ke zhoršení stavu. Podnormální stav převažoval na většině území s výjimkou normální hladiny v povodí dolní Berounky a Dyje.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme na tocích převážně setrvalé stavy, případně vlivem srážek mírné kolísání hladin. Na tocích odvodňujících horské oblasti se sněhem budou hladiny v důsledku deště a tání sněhu stoupat. Celkově lze očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).