Hydrologické Podzemní
sucho
43. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Nejvíce pršelo již počátkem týdne v pondělí, a to kromě severních a středních Čech na většině našeho území. Od úterý do konce týdne se vyskytovaly srážky jen ojediněle se zanedbatelnými úhrny.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadlo na našem území 4 mm srážek, což představuje 36 procent normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo mírně kolísaly s celkovými rozdíly nejčastěji od -5 do +1 cm. K nejvýraznějším týdenním poklesům (-26 až -15 cm) docházelo zejména na tocích v povodí Lužnice, Orlice a Malše a na dolním a středním Labi a jeho přítocích. Největší týdenní vzestupy (+10 až +33 cm) zaznamenala Ohře, Želivka, Lužnice, Ostravice a Rokytná.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými říjnovými normály byly průtoky podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 90 % Qm. Průměrné až mírně nadprůměrné průtoky, do 1,7 násobku Qm, se i nadále vyskytovaly ponejvíce v povodí Vltavy. Největší počet stanic s průtoky menšími než čtvrtina dlouhodobého normálu bylo v povodí Moravy po Dyji a také v povodí Odry.

VODNOSTI
Průměrné týdenní vodnosti sledovaných toků se pohybovaly většinou na úrovni Q330–150d. Více vodné i nadále zůstávaly toky v povodí horní Vltavy, Otavy, Lužnice a Berounky. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti minulému týdnu téměř všech povodích mírně zlepšila, nejvýrazněji v povodí horního Labe a Moravy po Dyji, v povodí Dyje se situace nezměnila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v uplynulém týdnu na území ČR celkově normální. Silně podnormální hladina byla v povodí Ploučnice, Lužické Nisy, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V následujících dnech budou hladiny vodních toků převážně setrvalé. V závislosti na srážkách ve druhé polovině týdne mohou hladiny vodních toků mírně kolísat.


[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).