Hydrologické Podzemní
sucho
7. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově nadprůměrný. Vydatné srážky se vyskytovaly na celém území Česka zejména ve středu a pak také v neděli, nejvíce napršelo na horách na severu a severovýchodě Čech, což vedlo k vzestupům hladin vodních toků až na stupně povodňové aktivity.

SRÁŽKY
Za týden od 14. 2. do 20. 2. 2022 spadlo na celém území 13 mm srážek (Čechy 16 mm, Morava 8 mm), což odpovídá 157 procentům normálu pro toto období (Čechy 182 % N, Morava 108 % N).

TENDENCE
V důsledku tání sněhové pokrývky v kombinaci s intenzivními srážkami a silným větrem v druhé polovině týdne docházelo na tocích k výrazným vzestupům hladin. Ve čtvrtek 17. 2. byl překročen 3. SPA na Stěnavě v profilu Meziměstí a Otovice a na Labi v profilech Vestřev, Les Království a Brod. Na řadě profilů v oblasti byl dosažen 1. a 2. SPA. Převážně opět na severovýchodě Čech poté hladiny stoupaly v úplném závěru týdne v noci na pondělí 21. 2., kdy bylo na řadě profilů dosaženo 1. SPA. Průměrné rozdíly hladin se většinou pohybovaly od -3 do +30 cm, místy v povodí horního Labe, Jizery a Ohře byly vzestupy i větší (+30 až +70 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými únorovými průměry se průtoky pohybovaly v širokém rozmezí hodnot, nejčastěji od 60 do 250 % průměru, více vodné (až 4násobek průměru) byly některé toky v povodí horního Labe a Jizery. Hydrologické sucho se na tocích stále téměř nevyskytuje. Nejméně vodné jsou některé přítoky středního Labe, dolní Vltavy a Dyje.

SNÍH
Sněhová pokrývka se oproti minulému týdnu mírně snížila, pouze v Krkonoších se díky víkendovým srážkám mírně zvýšila nebo byla stejná. Na Šumavě a v Krkonoších leželo k pondělnímu ránu (21. 2.) 60 až 172 cm sněhu (nejvíce na Černé hoře v Krkonoších 172 cm). V Beskydech a Jeseníkách 35 až 95 cm, v Orlických horách 25 až 90 cm a v Krušných horách 30 až 85 cm. Na vrcholcích Českomoravské vrchoviny leží 0 až 15 cm sněhu.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 7. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Stěnavy byla hladina silně nadnormální, v povodí Orlice, Lužické Nisy a Smědé, Svratky a Svitavy mírně nadnormální. V povodí dolní Moravy byla zaznamenána mírně podnormální hladina a v povodí Labe od Vltavy po Ohři byla hladina silně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Na počátku týdne budou hladiny rozvodněných toků z předchozích srážek postupně klesat. V průběhu celého týdne budou hladiny toků převážně setrvalé nebo budou mírně kolísat vlivem srážek. V následujícím období lze celkově očekávat stagnaci, místy mírný vzestup hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.


[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).