Hydrologické Podzemní
sucho
2. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Uplynulý týden byl srážkově podprůměrný. Slabé srážky, převážně dešťové, se vyskytly jen na začátku a ke konci týdne, 2 až 4 cm nového sněhu připadly pouze ojediněle na horách na severu ČR.
Za týden od 10. 1. 2022 do 16. 1. 2022 spadl na celém území v průměru 1 mm srážek (Čechy 1 mm, Morava 0,5 mm), což odpovídá 16 procentům normálu pro toto období (Čechy 18 % N, Morava 9 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny toků v průběhu týdne klesaly nebo byly setrvalé. Celkové rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od -18 do -1 cm, v povodí Orlice, dolní Berounky, dolního Labe, Ohře a dolní Moravy byly celkové týdenní poklesy výraznější (-105 až -25 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými lednovými průměry byly průtoky nejčastěji podprůměrné až průměrné, v rozmezí od 40 do 105 % Qm, více vodné toky dosahovaly jen ojediněle 1,5 až 3násobku Qm. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se téměř nevyskytují.

SNÍH
Sněhová pokrývka zůstala oproti minulému týdnu téměř beze změn, případně se slabě snížila.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 2. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Svratky a Svitavy byla hladina silně nadnormální. V povodí Otavy a dolní Berounky byla hladina mírně nadnormální. V povodí Stěnavy byla hladina mírně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou v průběhu týdne převážně setrvalé nebo jen slabě rozkolísané. U menších horských toků může zejména ve druhé polovině týdne docházet k ovlivnění ledovými jevy. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).