Hydrologické Podzemní
sucho
32. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Po většinu týdne se srážky nevyskytovaly vůbec, místy se vyskytly na našem území až o víkendu ve formě přeháněk nebo bouřek. Celkově za týden od 8. 8. do 14. 8. 2022 spadlo na celém území 3 mm srážek (Čechy 2 mm, Morava 6 mm), což odpovídá 18 procentům normálu pro toto období (Čechy 9 % N, Morava 33 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu týdne setrvalé nebo na mírném poklesu, v závěru týdne v důsledku přeháněk a bouřek ojediněle mírně kolísaly. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -10 do 0 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 15 do 55 % průměru. Jen mírně podprůměrné nebo i průměrné průtoky se vyskytovaly ojediněle na tocích pod nádržemi.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazně zhoršila. Téměř 60 % všech hlásných profilů vykazovalo velmi nízké průtoky pod hranicí pro hydrologické sucho. Největší podíl profilů s indikací hydrologického sucha (Q364–355d) je v povodí Moravy po Dyji (65 %), horního Labe (64 %) a dolního Labe a Ohře (63 %), u ostatních povodí je hydrologické sucho indikováno přibližně na polovině profilů.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 32. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Mimořádně podnormální zůstávala i nadále hladina v povodí horní Berounky, horní Ohře, Ploučnice, Lužické Nisy a Stěnavy.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme převážně setrvalé stavy hladin, přičemž hladiny některých menších toků mohou lokálně v důsledku očekávaných přeháněk a bouřek v pondělí a v úterý kolísat. I ve druhé polovině týdne budou hladiny toků v závislosti na srážkách rozkolísané. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně mírně klesat, místy lze očekávat mírný vzestup.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).