Hydrologické Podzemní
sucho
45. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu drobně zapršelo pouze v Čechách, na Moravě téměř nepršelo.

SRÁŽKY
Celkově za týden spadly v průměru 3 mm srážek, což odpovídá 22 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny vodních toků v průběhu týdne klesaly nebo byly setrvalé. Celkově se rozdíly hladin pohybovaly nejčastěji mezi -20 až +5 cm.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými listopadovými normály podprůměrné až průměrné, nejčastěji v rozmezí od 20 do 105 % průměru. Na menších přítocích Sázavy a dolní Vltavy se vyskytovaly i mírně nadprůměrné hodnoty (do 130 %).

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace v Čechách mírně zhoršila, na Moravě zůstala podobná.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 45. týdnu celkově normální. Mírně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí střední Vltavy, dolní Sázavy a dolní Berounky. Silně podnormální hladina v povodí Stěnavy, Bečvy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
V druhé polovině týdne očekáváme přeháňky, případně slabý déšť, v jejichž důsledku budou menší toky mírně kolísat.

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).