Hydrologické Podzemní
sucho
51. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Od pondělí na území ČR proudil velmi teplý vzduch od jihozápadu až jihu. Jeho příliv ukončila studená fronta, která začala přes naše území postupovat k východu z pátku na sobotu. Za ní k nám pronikl chladnější oceánský vzduch.
Kromě středy, kdy bylo jasné až polojasné počasí, převažovalo oblačno nebo zataženo, ke konci týdne i s výskytem občasného, v sobotu a v neděli i trvalejšího deště. Denní teploty se na začátku týdne pohybovaly v rozmezí od 7 do 11 °C, do neděle poklesly na 4 až 8 °C. Noční teploty byly převážnou většinu týdne nad nulou, v rozmezí od 7 do 3 °C, až v neděli poklesly na 3 až -1 °C.
Srážky se vyskytovaly až v závěru týdne. V pátek spadlo kolem 2 až 5 mm na severozápadě Čech, během soboty pršelo zejména na Moravě, kde spadlo 10 až 30 mm, ve východní polovině Čech 5 až 10 mm. V neděli vypadávaly srážky opět převážně na Moravě, celkové úhrny dosahovaly 5 až 15 mm, na severovýchodě až 20 mm.

Srážky: Za týden od 16. do 22. prosince spadlo na území České republiky průměrně 15 mm srážek, což odpovídá 110 % normálu pro toto období. Z regionálního hlediska však byly rozdíly větší, v Čechách spadlo 7 mm (48 %), na Moravě 28 mm, což představuje 253 % normálu.

Sníh: K pondělnímu ránu 23. 12. se sněhová pokrývka vyskytovala jen na hřebenech nejvyšších hor. Nejvíce sněhu leží na Šumavě na Březníku-hřebeni 45 cm (vodní hodnota 160 mm) a na Plechém 39 cm (vodní hodnota 137 mm) a v Krkonoších na Růženčině zahrádce - 33 cm výšky (118 mm vodní hodnoty).
Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 23. 12. 2019 činí cca 0,032 mld. m3, což představuje v průměru cca 0,4 mm (0,4 litru na jeden metr čtvereční).

Půdní vláha: Deficit půdní vláhy se oproti předchozímu týdnu pouze nepatrně snížil, a to zejména v kategorii od – 30 do – 10 mm. Největší zůstává i nadále v jihozápadních Čechách, a také ve Slezsku. Ohrožení půdním suchem však zůstává pouze lokální záležitostí.

Průtoky: Průtoky ve vodních tocích se oproti minulému týdnu v důsledku vydatných srážek zvýšily, zejména pak v povodích Odry a Moravy, kde místy dosahují i dvojnásobku obvyklých hodnost. V českých povodích pak jsou převážně podprůměrné až průměrné.

V následujících dnech se bude pozvolna ochlazovat a očekávané srážky, budou zpočátku od 800 m n m, koncem týdne už od 500 m n m smíšené nebo sněhové. Předpokládáme navyšování zásob vody ve sněhu ve vyšších, ke konci týdne pravděpodobně i ve středních polohách.
Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).