Hydrologické Podzemní
sucho
15. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu spadlo na našem území pouze několik milimetrů srážek, přibližně 20 % normálu.
Za poslední měsíc se úhrny srážek pohybují přibližně do 20 mm, což je výrazně podnormální množství. Voda v půdě i vodních tocích postupně ubývá.
Sněhových zásob na horách oproti minulému týdnu znovu ubylo. Souvislá sněhová pokrývka leží již jen na hřebenech hor. Nejvíce vody ve sněhu zůstává na hřebenech Krkonoš a Šumavy, 400 až 900 mm.
Vzhledem k nedostatku srážek tudíž dochází k odtoku pouze z horských oblastí vlivem tajícího sněhu.
Aktuální průtoky ve vodních tocích jsou již podprůměrné až silně podprůměrné. Výjimkou jsou stále ještě některé horské toky, které jsou průměrně až nadprůměrně vodné.
Vzhledem k průběhu počasí v posledním týdnu, vlhkost půdy i nadále postupně klesá. Aktuálně je již téměř 37 % našeho území zasaženo půdním suchem. Oproti minulému týdnu jde o zvýšení o 8 %.
Velká většina území je již ohrožena agronomickým suchem.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět mírně zhoršil a je již převážně silně podnormální.
Souhrnný index porovnávající vypočtené zdroje vody s jejich potřebou v dané lokalitě ukazuje na zvyšující se počet oblastí, kde je již stav velmi napjatý.
V tomto týdnu se srážek nedočkáme.
Převažovat bude slunečné a teplé počasí.
Vody v půdě i vodních tocích tak bude i nadále ubývat.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).