Hydrologické Podzemní
sucho
19. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V týdnu od 6. do 12. 5. 2019 byly srážkové úhrny mírně nadprůměrné (spadlo 15 mm srážek, což představuje 119 % normálu pro toto období). Srážky byly rozděleny poměrně rovnoměrně na celém území, o něco více pršelo na Moravě (18mm a 133 % normálu).
Srážkový deficit zůstal v podstatě na stejné úrovni, aktuálně nejlepší situace je ve srovnání s hodnotami pro toto období na západě a na jihu Čech a na jihovýchodě Moravy.
Srážky vedly k celkovému zmírnění projevů meteorologického sucha. Ke zlepšení došlo ve všech oblastech s výskytem mimořádného sucha, nejvýraznější změny nastaly na jižní Moravě a v oblasti Jihočeských pánví. Více než polovina ČR vykazuje hodnoty normálního stavu.
Situace se mírně zlepšila také u projevů agronomického sucha, kterým je aktuálně zasaženo cca 15 % území ČR, normální stav je na 15 % území ČR, což je o 10 % více než minulý týden. Nejsušší oblastí zůstává nadále jižní Morava.
Vzhledem k tomu, že značná část srážek se vsákla do půdy, došlo k mírnému zlepšení (snížení) deficitu půdní vláhy.
K mírnému zlepšení došlo také v oblasti podzemních vod, zejména na západě Čech a na jihovýchodě Moravy.
Srážky, které jsme v různé intenzitě zaznamenávali v průběhu celého týdne celkově slabě zmírnily projevy povrchového sucha.
V následujích dnech očekáváme mírné oteplování, výskyt srážek bude ojedinělý, ke konci týdne i četnější, situace se nebude výrazněji měnit.
Výrazně kleslo riziko požárů.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).