Hydrologické Podzemní
sucho
26. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu převažovalo velmi teplé počasí a srážky se téměř nevyskytovaly.
Během týdne od 24. do 30. 6. se srážky prakticky nevyskytovaly, případně v množství do 1 mm. Celkové množství odpovídalo v Čechách i na Moravě 0 % normálu.
Mimořádné nebo silné meteorologické sucho je na 75 % území ČR, nejvíce je zasažena oblast středních a východních Čech a severovýchodu Moravy.
Oproti předchozímu týdnu průměrná vodnost většiny sledovaných toků poklesla. Vzhledem k dlouhodobým červnovým průměrům byly průtoky na většině území republiky podprůměrné až silně průměrné. Na začátku týdne odpovídaly průtoky nejčastěji 15 až 75 % Qm(normálu), na konci období poklesly na 10 až 50 % normálu. Nejnižší průtoky jsou zejména na tocích v povodí horní Berounky a středního Labe.
Vzhledem k pokračujícím vysokým teplotám a výraznému výparu se nadále zvyšuje deficit půdní vláhy. Na většině území chybí 10 až 60 mm srážek, nejvyšší hodnoty zaznamenáváme na severovýchodě Moravy, v Polabí a ve středních Čechách.
Riziko agronomického sucha je aktuální zejména v Čechách, kde kromě Šumavy je téměř na celém území, na Moravě se týká hlavně severu a severovýchodu území.
Stav podzemních vod je podprůměrný téměř na 70 % území ČR, nejhorší situace je na jižní a stření Moravě a ve středních Čechách. Na 30 % území, zejména na horách a na východě Moravy, je situace v normálu.
V následujících dnech očekáváme teplé počasí s teplotami do 26 C, ke konci týdne se mohou vyskytnout slabé srážky.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).