Hydrologické Podzemní
sucho
28. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu již převládalo poněkud chladnější počasí s teplotami nejčastěji od 20 do 25 stupňů a v závěru týdne se na většině území vyskytly také dešťové srážky.
Během týdne od 8. do 14. 7. napršelo většinou od 10 do 40 mm srážek. Více srážek bylo naměřeno v Čechách, méně na Moravě a ve Slezsku, kde místy nenapršelo ani zmiňovaných 10 mm.
Meteorologické sucho přetrvává především v severní polovině našeho území.
Deficit půdní vláhy se oproti minulému týdnu zvětšil zejména v nižších polohách na severovýchodě území.
Půdním suchem je i po srážkách v závěru minulého týdne ohrožena více než polovina našeho území. Zejména se jedná o nižší a střední polohy.
Hladiny vodních toků byly v minulém týdnu zpočátku setrvalé, nebo na pozvolném poklesu. V závěru týdne většinou slabě až mírně rozkolísané. Průtoky ve vodních tocích jsou však i po srážkách v závěru týdne převážně podprůměrné až silně podprůměrné.
Hladiny podzemních vod oproti minulému týdnu znovu mírně zaklesli. Na většině území jsou silně až mimořádně podprůměrné. Pouze mírně podnormální jsou v jižních Čechách a místy na Moravě.
V následujících dnech se začne postupně oteplovat a již během soboty mohou teploty opět místy dosáhnout 30 °C. Místy se přidají také přeháňky nebo bouřky, které budou četnější v pátek a v neděli. Vzhledem k charakteru srážek se nasycenost půdy na našem území bude měnit spíše pouze lokálně, a také průtoky ve vodních tocích i hladiny podzemních vod zůstanou i nadále podprůměrné.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).