Hydrologické Podzemní
sucho
2. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Sněhová kalamita uzavřela v minulých dnech některé horské oblasti a jistě nepotěšila řidiče a silničáře. Z hlediska hydrologické bilance však jde o další přísun vody pro doplňování jejich zásob před začátkem jara.
Aktuální bilance dostupnosti vodních zdrojů ve srovnání s nároky na jejich spotřebu je většinou na normálu. Napjatý stav sucha stále místy přetrvává pouze v nižších polohách na Moravě a na východě Čech.
Důvodem je rozložení srážek v uplynulých týdnech. Ty se vyskytly především ve vyšších nadmořských výškách. Naopak právě v nižších polohách Moravy jich bylo méně.
Srážky pomohly přerušit většinu projevů sucha. Je to velmi dobře patrné například na aktuálním zaplnění retenční kapacity půdy na většině území.
K největšímu zvětšení průtoků docházelo z podhorských oblastí a z Českomoravské vrchoviny. Naopak stále podprůměrné zatím zůstávají odtoky v nižších a středních polohách na Moravě a ve východních Čechách.
Také v případě podzemních vod je jmenovaná oblast stále hodnocená jako suchá a zlepšování je velmi pomalé.
Od nadcházejícího víkendu by měly srážky ustávat a noční teploty se vrátí i v nížinách pod bod mrazu. Zásadnější změny v hydrologické bilanci tak neočekáváme.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).