Hydrologické Podzemní
sucho
38. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu převažovalo chladnější počasí, nejvyšší teploty se pohybovaly většinou od 15 do 20 °C. V první polovině týdne se místy vyskytly slabší dešťové srážky. Naopak ve druhé polovině týdne bylo slunečno, ale díky jasným nocím jsme zaznamenali velmi nízké ranní teploty.
V týdnu od 16. do 22. září napršelo nejčastěji pouze od 1 do 5 mm srážek, případně nepršelo vůbec. Na severních horách bylo naměřeno od 5 do 20 mm srážek a v nejvyšších partiích hor se přechodně objevily první sněhové vločky. V průměru na celé území spadly pouhé 2 mm, což činí cca 20 % normálu.
Vzhledem k nevýznamným srážkám a slunečnému počasí se opět na většině území zvýšil deficit půdní vláhy. Největší je aktuálně v severní polovině Čech.
Půdním suchem je po minulém týdnu ohrožena necelá třetina našeho území. Nejčastěji se jedná o nižší a střední polohy v Čechách.
Vzhledem k průběhu posledního týdne, kdy převažoval výpar nad srážkovou činností, se zejména v nižších polohách Čech opět začíná mírně projevovat meteorologické sucho.
Průtoky ve vodních tocích byly v minulém týdnu převážně setrvalé nebo na velmi pozvolném poklesu. Vzhledem k dlouhodobým zářijovým průměrům jsou průtoky převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné a jen ojediněle jsou průměrné.
Hladiny podzemních vod zůstávají mírně až silně podnormální a zejména v povodí Lužnice, a také v severní polovině Čech jsou stále až mimořádně podnormální. Naopak na Moravě jsou místy normální.
Začátkem tohoto týdne přibylo na obloze oblačnosti a tento trend vydrží i v následujících dnech. Dešťové srážky se však budou vyskytovat převážně pouze místy a nebudou příliš vydatné. Díky zvětšené oblačnosti budou oproti minulému týdnu výrazně vyšší ranní teploty a ty odpolední budou velmi příjemné, nejčastěji v rozmezí od 17 do 22 °C.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).