Hydrologické Podzemní
sucho
21. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Během minulého týdne se především v severovýchodní polovině území vyskytly velmi významné srážky, které místy vyvolaly výraznou hydrologickou odezvu.
Srážkové úhrny byly v minulém týdnu nadprůměrné na většině území. Nejvíce srážek bylo naměřeno na severovýchodních pohraničních horách (lokálně i nad 100 mm) a na Českomoravské vrchovině.
Vzhledem k vyšší nasycenosti povodí a srážkám byly nejvýraznější odtoky zaznamenány z horských a podhorských oblastí v severovýchodní polovině našeho území. Zejména v povodí Odry a Moravy byly na některých tocích překročeny 2. a výjimečně i 3. stupně povodňové aktivity
Tyto zmiňované srážky a stále relativně nižší teploty vedly k dalšímu zmírnění projevů meteorologického sucha.
Během minulého týdne docházelo také k dalšímu mírnému snížení deficitu půdní vláhy.
Půdním suchem bylo po uplynulém týdnu zasaženo již pouze 17 % našeho území, zejména oblast středních Čech a Podkrušnohoří. (srážky z tohoto týdne v hodnocení zahrnuty nejsou).
Ke zlepšení situace došlo také v oblasti podzemních vod. Zůstávají ještě převážně mírně až silně podnormální, ale (zejména) v povodí Odry je již situace normální.
Díky plošnému a místy intenzivnímu dešti se zvyšuje nasycení půdy, průtoky ve vodních tocích jsou průměrné až nadprůměrné a velmi zvolna se zlepšuje také situace v podzemních vodách.
V závěru týdne bude oblačnost ubývat, teploty výrazně porostou a jen na některých místech se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).