Hydrologické Podzemní
sucho
3. týden

Vyberte rok
Vyberte týden
Vyberte týden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Zjistit více

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Zima zatím na sníh rozhodně není skoupá. Aktuálně leží na našem území téměř 2,5 miliardy kubíků vody ve formě sněhu.
Ve srovnání s minulými roky jde o nadprůměrnou, avšak nikoliv rekordní hodnotu.
Z hlediska nasycení půdy v posledním týdnu k žádným změnám nedošlo a zaplnění retenční kapacity půdy na většině území zůstává vysoké.
Stabilní je i situace v případě průtoků na povrchových vodách. Zde nadále zůstávají podprůměrné odtoky v nižších a středních polohách na Moravě a ve východních Čechách.
Zlepšení stavu se konečně začíná projevovat i v podzemních vodách. I zde však sucho nadále trvá na většině území Moravy, ve východních Čechách a Polabské nížině.
Aktuální bilance dostupnosti vodních zdrojů ve srovnání s nároky na jejich spotřebu je většinou na normálu. Napjatý stav sucha stále místy v již jmenovaných suchých oblastech.
V následujícím týdnu nás čeká chladné počasí. Srážky budou spíše slabé. Z hlediska hydrologické bilance tak nebude docházet k výrazným změnám.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).