Hydrologické Povrchové
sucho
52. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. Na prosinec výrazně teplé počasí vydrželo celý poslední týden roku 2022 a pokračovalo i na Nový rok. Srážky se na našem území v různé intenzitě objevovaly po většinu týdne.

SRÁŽKY
Celkově za týden od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023 napršelo 6 mm (Čechy 8 mm, Morava 3 mm), což odpovídá 54 procentům normálu pro toto období (Čechy 69 % N, Morava 26 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny toků byly v důsledku srážek a pokračujícího intenzivního odtávání sněhové pokrývky z horských oblastí v první polovině týdne rozkolísané, v druhé polovině týdne převažovala na tocích již zvolna klesající tendence. Rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -45 do 0 cm, na dolním toku Orlice, Jizery či Moravy činily týdenní poklesy až -130 cm.

PRŮTOKY A VODNOSTI
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými prosincovými průměry většinou průměrné až výrazně nadprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 75 % do 2,5násobku dlouhodobého průměru. Vodnosti na úrovni hydrologického sucha se v uplynulém týdnu na tocích nevyskytovaly.

SNÍH
Celkově oproti minulému týdnu sněhu znovu významně ubylo. V pondělí ráno (2. 1.) ležela sněhová pokrývka jen na hřebenech našich nejvyšších hor (Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, Šumava) a převážně je až na výjimky nesouvislá, maximální výška byla 25 cm v Krkonoších. V Jizerských a Orlických horách leží sníh už jen místy na severních zastíněných svazích.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 52. týdnu na území ČR celkově mírně nadnormální. V povodí Vltavy a Odry byla většinou dosažena silně nadnormální hladina. Mírně podnormální hladina byla zaznamenána v povodí dolní Ohře, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
Od středečního večera a ve čtvrtek budou hladiny toků vzhledem k očekávaným srážkám mírně kolísat. Na horách očekáváme srážky na návětří i vydatnější a trvalejší, hladiny toků odvodňující horské oblasti budou na vzestupu. Na hřebenech severovýchodních hor budou srážky střídavě sněhové a dešťové.

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).