Hydrologické Povrchové
sucho
21. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Uplynulý týden byl na srážky poměrně bohatý. Nejvydatněji pršelo v úterý. Na celém území za týden spadlo 19 mm srážek (Čechy 18 mm, Morava 20 mm), což odpovídá 119 procentům normálu pro toto období (Čechy 113 % N, Morava 130 % N).

TENDENCE
Hladiny sledovaných vodních toků byly v průběhu týdne převážně setrvalé nebo slabě kolísaly. Místy docházelo k výraznějšímu kolísání nebo přechodným vzestupům vlivem bouřek. Nejvýraznější vzestupy byly zaznamenány po úterních srážkách v povodí Dyje.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými květnovými průměry podprůměrné až výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 65 % průměru. Počet profilů s hodnotou průtoku nižší než 25 % dlouhodobého průměru se mírně snížil.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu mírně zhoršila. Ke zlepšení došlo pouze v povodí Dyje.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla ve 21. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Lužnice, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Stěnavy a dolní Moravy byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme nadále převážně setrvalé stavy hladin, případně mírné kolísání v závislosti na intenzitě a rozložení očekávaných místních přeháněk a bouřek. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k vzestupu hladiny.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).