Hydrologické Povrchové
sucho
33. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Počínaje pátkem odpoledne přetrvávaly intenzivní srážky přes celý víkendu a pokračovaly i v prvních dnech týdne současného. Silné bouřky, které se během noci na sobotu vyskytovaly zejména v Čechách, postupně přecházely do trvalého vydatného deště. Během tohoto období spadlo nejvíce srážek v oblasti Plzeňska, Orlických hor a v okolí Prahy (70 až 90 mm). V neděli se přesunuly srážky na Moravu a do Slezska, kde v oblasti Jeseníků přesahovaly úhrny 90 mm/24h. Na celém území spadlo za týden 42 mm srážek, což představuje 277 procent normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu první poloviny týdne setrvalé nebo mírně kolísaly, v závěru týdne v důsledku silných bouřek přecházejících do vytrvalého deště stoupaly. Největší vzestupy vodních hladin byly v povodí Klabavy, kde voda překročila 3. SPA ve dvou stanicích a nižší povodňové stupně zde byly dosaženy v řadě dalších profilů. 2. SPA byl překročen také v Praze na Botiči, na Skalici ve Varvažově, na Romži ve Stražisku a opakovaně také na Černém potoce ve Velké Kraši. Na několika dalších stanicích v povodí Vidnavky a Třebůvky byly překročeny 1. SPA. Celkové rozdíly hladin se v uplynulém týdnu nejčastěji pohybovaly od -10 do +20 cm. Nejvýraznější týdenní vzestup zaznamenala Klabava v Nové Huti (179 cm) a Skalice ve Varvažově (106 cm).

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly nejčastěji v rozmezí od 20 do 95 % normálu, srážkami zasažené toky dosahovaly ojediněle 5 až 7násobek průměru.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila ve všech povodích kromě dolního Labe a Ohře, kde počet profilů se suchem dosahoval více než 65 %. I nadále však hydrologické sucho přetrvávalo na 40 % všech sledovaných stanic.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 33. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. Normální hladina byla v povodí Otavy, střední Vltavy, dolní Sázavy a Dyje. Mimořádně podnormální hladina byla v povodí horní Berounky, horní Ohře, Ploučnice, Lužické Nisy, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
Aktuálně jsou hladiny vodních toků po srážkách v minulých dnech rozkolísané nebo již po kulminacích klesají. V následujících dnech očekáváme většinou poklesy, mírné kolísání, nebo setrvalé stavy hladin. V případě zasažení lokální bouřkou mohou nastat prudké krátkodobé vzestupy hladin menších toků.

[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).