Hydrologické Povrchové
sucho
16. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Týden od 18. do 24. 4. 2022 byl na srážky bohatý. Nejvydatněji pršelo v neděli. Na celém území spadlo v uplynulém týdnu 11 mm srážek (Čechy 12 mm, Morava 10 mm), což odpovídá 155 procentům normálu pro toto období (Čechy 170 % N, Morava 130 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny toků byly v průběhu týdne setrvalé, toky odvodňující hřebeny hor v důsledku odtávání sněhu kolísaly. Po srážkách v závěru týdne byly hladiny toků na většině území mírně rozkolísané.

PRŮTOKY
Průtoky byly v porovnání s dlouhodobými dubnovými průměry výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 65 % průměru, jen ojediněle na horských tocích se vyskytovaly i hodnoty kolem průměru. Z hlediska hydrologického sucha se situace během týdne mírně zhoršovala, ale v samém závěru týdne se díky srážkám opět mírně zlepšila. Velmi nízké průtoky pod hranicí sucha se na tocích vyskytují stále jen ojediněle.

SNÍH
Sněhová pokrývka se v průběhu týdne nadále snižovala. Už pouze na hřebenech Krkonoš a částečně i Jeseníků leží přes metr sněhu, sníh se dále vyskytuje už jen v Jizerských a Orlických horách, na Šumavě a v Beskydech.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 16. týdnu stále celkově silně podnormální. Mimořádně podnormální hladina byla v povodí Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři a v povodí dolní Moravy.

ZÁVĚR
Hladiny vodních toků budou zpočátku mírně rozkolísané, postupně během týdne bude docházet k pozvolným poklesům hladin. Na tocích odvodňujících horské oblasti se sněhem může docházet ke kolísání hladin v důsledku tání sněhu i v druhé polovině týdne.

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).