Hydrologické Povrchové
sucho
18. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Za týden od 2. 5. do 8. 5. 2022 spadlo na celém území 11 mm srážek (Čechy 10 mm, Morava 13 mm), což odpovídá 87 procentům normálu pro toto období (Čechy 77 % N, Morava 105 % N).

TENDENCE
Hladiny vodních toků byly v průběhu týdne v závislosti na srážkách převážně slabě až mírně rozkolísané. Celkové rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -4 do +9 cm, více stoupaly vlivem srážek toky v jižní polovině Čech. Vlivem odtávání sněhu z hřebenů hor se zbytky sněhu kolísaly horské a podhorské toky v denním cyklu teplot.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými květnovými průměry byly průtoky i nadále podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 30 do 95 % Qm, průměrné až mírně nadprůměrné průtoky se vyskytovaly zejména na horských a podhorských tocích odvodňujících oblasti se zbytky sněhu ve vrcholových partiích a na tocích zasažených výraznější srážkovou činností v jihozápadní polovině Čech.

VODNOSTI
Průměrné týdenní vodnosti se udržovaly převážně mezi Q300-120d, větších hodnot dosahovaly zejména menší toky odvodňující Jizerské hory, Krkonoše, Jeseníky a Šumavu. Z hlediska hydrologického sucha se situace v průběhu minulého týdne téměř nezměnila, stav sucha se vyskytoval jen ojediněle na několika málo tocích.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 18. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V západních Čechách, v povodí Opavy, Osoblahy a Dyje byla hladina normální. Mírně podnormální hladina byla v povodí horního Labe, Jizery, Otavy, střední Vltavy, horní Sázavy, Odry, Olše a Ostravice, horní Moravy, Svratky a Svitavy a oblasti soutoku Dyje a Moravy. Na ostatním území ČR byla hladina silně podnormální.

ZÁVĚR
V následujícím období budou hladiny řek převážně setrvalé nebo na pozvolném poklesu. V závislosti na místních přeháňkách a bouřkách, které očekáváme více ve druhé polovině týdne, mohou hladiny menších toků mírně kolísat. Hladina podzemní vody v mělkém oběhu bude převážně stagnovat, místy může dojít k jejímu poklesu.[Kristýna Krejčová]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).