Hydrologické Povrchové
sucho
37. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině.

SRÁŽKY
Uplynulý týden od 12. 9. do 18. 9. 2022 byl srážkově silně nadprůměrný, hlavně v Čechách. Na celém území republiky spadlo 33 mm srážek, což odpovídá 226 procentům normálu pro toto období.

TENDENCE
Hladiny sledovaných toků byly zpočátku setrvalé, od poloviny týdne kolísaly a měly celkově vzestupnou tendenci. Nejvíce stoupaly hladiny v noci ze čtvrtka 15. 9. na pátek 16. 9. na tocích odvodňujících Beskydy v povodí Bečvy, dále toky v povodí Klabavy a přítoky dolní Sázavy a dolní Vltavy, ojediněle s překročením 1. SPA. Na Bystřici v profilu Bystřička nad nádrží byl krátce překročen i 3. SPA, v profilu pod nádrží 2. SPA.

PRŮTOKY
Průtoky se v porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry pohybovaly v širokém rozmezí od 35 do 155 % průměru. Srážkami zasažené toky dosahovaly 2-6násobku průměru.

VODNOSTI
Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu zlepšila ve všech povodích. Suchých profilů ubylo nejvíce v povodí dolního Labe a Ohře a v povodí Moravy. Aktuálně se profily s hydrologickým suchem vyskytují jen ojediněle.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 37. týdnu na území ČR celkově normální. Mírně nadnormální hladina byla zaznamenána v povodí střední Vltavy. Silně podnormální hladina byla dosažena v povodí Labe od Orlice po Doubravu, dolní Ohře, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Stěnavy a oblasti soutoku Moravy a Dyje.

ZÁVĚR
Během následujících dnů očekáváme vzhledem k postupnému ustávání srážek setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy hladin vodních toků.

[Eva Šádková]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).