Hydrologické Povrchové
sucho
11. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Dobrý den,
vítejte u pravidelného přehledu stavu vody v krajině. V uplynulém týdnu se srážky vyskytovaly jen během úterý a to na většině území.

SRÁŽKY
Za týden od 14. 3. do 20. 3. 2022 spadlo na celém území 6 mm srážek (Čechy 6 mm, Morava 6 mm), což odpovídá 57 procentům normálu pro toto období (Čechy 51 % N, Morava 70 % N).

TENDENCE
Hladiny většiny sledovaných toků v průběhu týdne slabě kolísaly nebo byly setrvalé. Rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -2 do +5 cm.

PRŮTOKY
V porovnání s dlouhodobými březnovými průměry byly průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji v rozmezí od 15 do 55 % průměru, ojediněle pod nádržemi se vyskytovaly i vyšší hodnoty. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předchozímu týdnu výrazněji nezměnila. Hydrologické sucho (Q355d) se na tocích i nadále téměř nevyskytuje, avšak v 1/3 hlásných profilů mají průtoky hodnotu nižší než 25 % průměru. Nejvíce se takto nízké průtoky vyskytují v povodí Moravy po Dyji (2/3 hlásných profilů v povodí).

SNÍH
Sněhová pokrývka se na horách oproti minulému týdnu velmi mírně snížila. Na Šumavě, v Krkonoších a v Jizerských horách leželo k pondělnímu ránu (21. 3.) 25 až 175 cm sněhu (nejvíce na Černé hoře v Krkonoších 173 cm a na Lysé hoře v Krkonoších 168 cm a 685 mm vodní hodnoty). V Jeseníkách 20 až 95 cm, v Beskydech 10 až 82 cm, v Orlických horách 25 až 90 cm a v Krušných horách 30 až 75 cm. V nižších a středních polohách se sníh téměř nevyskytuje. Na vrcholcích Českomoravské vrchoviny leží již jen místy nesouvislá pokrývka.

PODZEMNÍ VODY
Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 11. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí Labe od Orlice po Doubravu, dolní Sázavy, dolní Ohře, Osoblahy, Olše a Ostravice, Jihlavy a soutoku Dyje a Moravy byla hladina mírně podnormální, v jižních Čechách, v povodí Ploučnice, v povodí Odry, Opavy, Bečvy a střední Moravy byla zaznamenána hladina silně podnormální a v povodí Labe od Vltavy po Ohři a dolní Moravy dokonce mimořádně podnormální. Na zbylém území ČR byla hladina normální.

ZÁVĚR
V následujících dnech očekáváme nadále převážně setrvalé stavy hladin, případně slabé kolísání na menších horských tocích v důsledku odtávání sněhové pokrývky. V následujícím období lze celkově očekávat mírný pokles hladiny podzemní vody v mělkém oběhu.

[Adam Šťastný]

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).