Zemědělské
sucho
44. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu již převažovalo podstatně chladnější počasí s ranní teplotou okolo nuly či pod nulou a odpolední teplotou nejčastěji do 10 °C. Oteplení dorazilo až v samém závěru týdne. Slabé dešťové srážky se vyskytly v úvodu týdne na jihu území, v závěru týdne pršelo více, a to především v Čechách.
V týdnu od 28. října do 3. listopadu bylo naměřeno nejčastěji od 1 mm do 10 mm srážek, v Čechách místy 10 až 20 mm a v Krkonoších místy i více. V průměru bylo naměřeno v Čechách 10 mm, což je normální množství pro toto období a na Moravě pouze 2 mm srážek.
Díky spadlým srážkám se zejména v Čechách místy snížil deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je aktuálně ohroženo pouze 16 % našeho území.

Z hlediska meteorologického sucha je stav díky průběhu posledních týdnu většinou normální.

Hladiny vodních toků byly nejčastěji setrvalé nebo na pozvolném poklesu, v závěru týdne zejména v Čechách místy rozkolísané. Průtoky v řekách zůstaly i nadále převážně podprůměrné.

Stav podzemních vod se ve srovnání s přechozím týdnem příliš nezměnil a zůstává většinou mírně až silně podnormální. Normální stav je v některých regionech zejména na Moravě.

V úvodu tohoto týdne se zejména na východě území přechodně výrazněji oteplilo a na jihovýchodě území poté i zapršelo. Ve zbytku týdne už bude převládat běžné podzimní počasí, místy přeháňky a zejména během víkendu se vyskytnou četnější srážky, které mohou být na horách v Čechách i sněhové.

Stav podzemních vod se tak stále nebude příliš měnit, průtoky v řekách se místy o něco zvětší a nasycenost půdy zůstane na stejné úrovni, případně se na místech se srážkovou činností zvýší.
[MP].Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).