Zemědělské
sucho
41. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu týdne se na území ČR vyskytovaly srážky jen v období úterý až čtvrtek (téměř na celém území), v ostatních 4 dnech bylo beze srážek. Teplota vzduchu během týdne výrazně stoupala. Nejchladnější byl začátek týdne, kdy průměr maximální denní teploty byl jen 11 °C. Během týdne se postupně oteplovalo a nejvyšší teploty byly zaznamenány o víkendu. V sobotu byl celorepublikový průměr 20 °C a v neděli až 21 °C.
V týdnu od 7. do 13. října spadlo na celé území průměrně 16 mm srážek s jenom malými regionálními rozdíly, což odpovídá téměř dvojnásobku dlouhodobého normálu.
Odtok byl nejvyšší v horských oblastech především na severovýchodu a severu Čech na severovýchodu Moravy, o něco nižší pak na západě Čech a na Šumavě.
Ke zvýšení průtoků na vodních tocích došlo nejen v horských oblastech. I přes toto zvýšení ale zůstávají převážně stále podprůměrné až průměrné.
Více se srážky se projevilo na dalším mírném snížení deficitu půdní vláhy, který se ovšem stále projevuje, a to zejména v Čechách.
Po minulém týdnu je půdním suchem ohroženo již 20 % našeho území, zejména střední Polabí, dolní Poohří a dolní Povltaví a na jihozápad Moravy.
Stav podzemních vod se ve srovnání s přechozím týdnem mírně zlepšil, ale přesto vzhledem k dlouhodobým hodnotám zůstal mírně podnormální. K mírnému zlepšení došlo v zejména v povodí Orlice, Labe od Doubravy po Jizeru, Sázavy, Labe od Vltavy po Ohři, Opavy, Osoblahy a oblasti soutoku Dyje a Moravy.
Vlhkost půdy se bude v průběhu týdne na většině území snižovat.
Vzhledem k očekávané meteorologické situaci lze předpokládat v povrchových vodách po zbytek týdne převážně setrvalou tendenci až pozvolný pokles hladin většiny toků. V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat v Čechách setrvalý stav, místy mírný vzestup stavu podzemních vod.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).