Zemědělské
sucho
29. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V minulém týdnu se už opět začalo postupně oteplovat a v sobotu teploty místy přesáhly i 30 °C. Srážkově byl týden spíše podnormální, vyskytovaly se většinou pouze místní přeháňky a bouřky, které byly v neděli četnější a intenzivnější.
V týdnu od 15. do 21. 7. napršelo v průměru okolo 10 mm srážek. Nejvíce srážek bylo naměřeno na střední Moravě a v oblasti Beskyd (až okolo 50 mm). Naopak na některých místech v severozápadních Cechách, v Polabí a na jižní Moravě nenapršelo ani 5 mm.
Během týdne došlo k také dalšímu prohloubení meteorologického sucha, a to zejména v těch lokalitách, kde napršelo nejméně srážek.
Půdním suchem jsou ohroženy již téměř dvě třetiny našeho území. Nejčastěji se jedná o nižší a střední polohy. O něco lepší situace je v těchto polohách na některých místech v jižních Čechách a na střední Moravě.
Hladiny vodních toků byly v minulém týdnu většinou setrvalé, nebo na pozvolném poklesu. Zejména v závěru týdne byly toky zasažené bouřkovou činností slabě až mírně rozkolísané. Průtoky ve vodních tocích jsou však i nadále převážně podprůměrné až silně podprůměrné.
Hladiny podzemních vod se oproti minulému týdnu příliš nezměnili. Na většině území jsou silně až mimořádně podprůměrné. Pouze mírně podnormální jsou v jižních Čechách a místy na Moravě.
V následujících dnech bude pokračovat slunečné a velmi teplé počasí beze srážek. Zejména v Čechách budou odpolední teploty šplhat až k hranici 35 °C. Během víkendu by mělo dojít ke zmírnění veder, ale odpolední teploty se budou i nadále pohybovat okolo 30 °C. K tomu se pouze ojediněle vyskytne přeháňka nebo bouřka.
Bude se tak i nadále prohlubovat půdní sucho, pozvolna bude obývat vody ve vodních tocích i v podzemních vodách a postupně začne být opět aktuální zvýšené riziko požárů.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).