Zemědělské
sucho
43. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

V průběhu minulého týdne pokračovalo babí léto, téměř beze srážek, a bylo ukončeno až přechodem studené fronty z neděle na pondělí. Odpolední teploty se pohybovaly v širokém rozmezí od 12 až do 25 °C v závislosti na aktuálním rozložení mlh a nízké oblačnosti. Na mnoha místech byly překonány teplotní rekordy pro daný den.
V týdnu od 21. do 27. října bylo naměřeno nejčastěji od několika desetin mm do 5 mm srážek, na horách výjimečně do 10 mm. V průměru na celé území spadly pouze 2 mm, což činí 20 % normálu.
Především v nižších polohách v Čechách, a také na severní Moravě se opět místy projevuje deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je aktuálně ohroženo 21 % našeho území a stále se nejčastěji jedná o dolní Povltaví, Polabí, Poohří a část jižní Moravy.
Hladiny vodních toků byly nejčastěji setrvalé nebo na pozvolném poklesu a průtoky v řekách zůstaly i nadále převážně podprůměrné.
Stav podzemních vod se ve srovnání s přechozím týdnem mírně zhoršil a zůstává většinou mírně až silně podnormální. Normální stav je v některých regionech zejména na Moravě.
V úvodu tohoto týdne se výrazněji ochladilo a toto chladné, ale opět bezesrážkové počasí vydrží až do pátku. Během víkendu se začne znovu oteplovat a místy se přidají také dešťové srážky.
Vody v řekách tak bude zatím i nadále zvolna ubývat, stav podzemních vod se nebude příliš měnit a žádné výrazné změny neočekávejme ani v nasycenosti svrchní vrstvy půdy.Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).