Zemědělské
sucho
14. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Také minulý týden byl převážně slunečný a nadnormálně teplý. Pouze v sobotu se na východě a severu území místy vyskytly slabé dešťové srážky.
Kvůli velmi teplému a větrnému počasí rychle odtával sníh z horských poloh. Oproti minulému týdnu tak množství vodních zásob znovu kleslo. Souvislá sněhová pokrývka už leží většinou pouze v nejvyšších polohách hor. Nejvíce vody ve sněhu zůstává na hřebenech Krkonoš a Šumavy, 600 až 1000 mm.
Tání sněhu z horských oblastí v uplynulém týdnu je dobře patrné například na vodních stavech na řece Mumlavě a Vydře.
Aktuální průtoky ve vodních tocích jsou již většinou podprůměrné. Výjimkou jsou ještě některé horské toky, které jsou stále průměrně až nadprůměrně vodné.
Zejména v nižších a středních polohách je již zřetelný nedostatek srážek.
Vzhledem k průběhu počasí v posledním období, vlhkost půdy i nadále postupně klesá. Aktuálně je již téměř 30 % našeho území zasaženo půdním suchem.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět o něco zhoršil a zůstává převážně mírně až silně podnormální.
Souhrnný index porovnávající vypočtené zdroje vody s jejich potřebou v dané lokalitě ukazuje na místy napjatý stav v Polabí, Poohří a v nižších polohách na Moravě a ve Slezsku.
Ani v následujících dnech se významných srážek zatím nedočkáme. Postupně se ale bude ochlazovat a o víkendu již čekejme chladné, a větrné počasí, místy se srážkami, které budou na horách a postupně i ve středních polohách sněhové.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).