Zemědělské
sucho
22. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Během první poloviny minulého týdne se ještě vyskytovaly dešťové srážky na celém našem území. Ve druhé polovině týdne se výrazně oteplilo a místy se objevily přeháňky a bouřky.
Srážkové úhrny byly v minulém týdnu opět nadnormální na většině území. V průměru napršelo na našem území okolo 23 mm srážek. Nejvíce na severu a východě území.
Vlivem srážek v posledních týdnech jsou průtoky ve vodních tocích většinou průměrné až nadprůměrné. Podprůměrné vodné jsou nyní některé toky zejména v povodí Berounky a Ohře.
Během minulého týdne došlo znovu k dalšímu snížení deficitu půdní vláhy.
Naopak díky srážkám v posledním období, které byly na horách vydatnější, jsou právě horské oblasti již významně nasycené.
Riziko agronomického sucha již přetrvává pouze místy v západní polovině Čech a na střední Moravě.
Také v následujících dnech očekáváme teplé počasí, během dne místy s přeháňkami a bouřkami, které mohou být zejména ve čtvrtek velmi intenzivní.
V závěru týdne bude převládat polojasné až oblačné počasí a přeháňky a bouřky se vyskytnou spíše jen ojediněle.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).