Zemědělské
sucho
24. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Také v minulém týdnu převažovalo velmi teplé počasí a místy se vyskytovaly přeháňky nebo bouřky. Četnější a intenzivnější byla bouřková činnost během víkendu.
Srážkové úhrny byly v minulém týdnu opět velmi nevyrovnané. V některých regionech téměř nezapršelo a jinde napršelo od 50 do 100 mm srážek.
Aktuální průtoky ve vodních tocích jsou průměrné až podprůměrné a jsou velmi závislé na bouřkových srážkách v posledním období.
Nejmenší průtoky přetrvávají v povodí horní Berounky, na některých přítocích střední Vltavy a středního Labe, ale již i na některých menších tocích v povodí Odry a Moravy.
Vzhledem k pokračujícím velmi vysokým teplotám a výraznému výparu se v místech s menším množstvím srážek opět zvýšil deficit půdní vláhy.
Půdním suchem je aktuálně ohrožena zhruba třetina až polovina našeho území. Zejména nižší polohy.
Riziko agronomického sucha je aktuální zejména v nižších polohách v Čechách a na střední Moravě.
Stav podzemních vod se oproti minulému týdnu mírně zhoršil. Zůstává převážně mírně podnormální. Nepříznivá je situace zejména v Polabí, Poohří, na Plzeňsku a na střední a jižní Moravě.
Také v následujících dnech ještě očekáváme velmi teplé počasí. Místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. V závěru týdne očekávejme ochlazení a více oblačnosti i srážek, zejména v jižní polovině území.
Bouřková činnost je často pouze velmi lokální, a tak v některých regionech se díky intenzivním srážkám riziko sucha zmenší. Na místech, kde výrazněji nezaprší, bude vláhy naopak díky vysokým teplotám a velkému výparu ubývat.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).