Zemědělské
sucho
16. týden

Vyhodnocení sucha v tomto týdnu

Během minulého týdne nad naším územím vůbec nepršelo.
Převládalo slunečné a teplé počasí, místy navíc doprovázené větrem.
Vody v krajině tak poměrně rychle ubývalo a na duben se vyskytlo značné množství požárů.
První dešťové srážky se zejména ve východní polovině území vyskytly až během včerejšího dne.
Vzhledem k průběhu počasí v posledním týdnu, vlhkost půdy i nadále postupně klesá. Aktuálně je víc než polovina našeho území zasažena půdním suchem. Oproti minulému týdnu tak jde o výrazné zvýšení. Oproti minulým suchým rokům 2015 a 2018 je situace v průběhu letošního dubna horší.
Během března byly průtoky ve vodních tocích převážně nadprůměrné díky srážkám a tajícímu sněhu z hor. Aktuálně jsou ale podprůměrné až silně podprůměrné. Ve srovnání s loňským dubnem je letos více profilů s výrazně podprůměrnými vodnostmi.
Horské toky jsou ještě místy dotovány tajícím sněhem. Sněhových zásob na horách oproti minulému týdnu znovu ubylo. Nejvíce vody ve sněhu zůstává na hřebenech našich nejvyšších hor, 400 až 800 mm.
Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem opět mírně zhoršil a je již převážně silně podnormální. Ve srovnání loňským dubnem je situace
Znovu přibylo míst, na kterých už je patrný nedostatek vodních zdrojů.
V následujících dnech můžeme opět očekávat velmi teplé počasí jen s ojedinělými přeháňkami.
Ochlazení a potřebné srážky dorazí v pátek večer a během víkendu.
Až do té doby bude ale voda v půdě i vodních tocích i nadále ubývat.

Co je to sucho?

Sucho a nedostatek vody jsou pojmy, které je třeba od sebe správně rozlišovat.

Sucho představuje dočasný pokles dostupnosti vody a je považováno za přirozený jev. Pro sucho je charakteristický jeho pozvolný začátek, značný plošný rozsah a dlouhé trvání. Přirozeně dochází k výskytu sucha, pokud se nad daným územím vyskytne anomálie v atmosférických cirkulačních procesech v podobě vysokého tlaku vzduchu beze srážek, která setrvává po dlouhou dobu nad určitým územím.

Nedostatek vody je definován jako situace, kdy vodní zdroj není dostatečný pro uspokojení dlouhodobých průměrných požadavků na vodu.

Sucho se dělí na meteorologické, agronomické, hydrologické a socioekonomické. Z toho vychází samotný název systému HAMR (Hydrologie, Agronomie, Meteorologie a Retence).